Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 5/2022 od 01.02.2022.)


  • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice "Gaglovo"
  • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice "Gornji Stepoš"
  • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice "Krvavica"
  • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice "Trmčare"
  • Odluka o dodeli sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta grada Kruševca u 2022. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex