Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 5 od 12.04.2019.)


 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za obeležavanje Vidovdana
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/ projekata iz budžeta Grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/ projekata iz budžeta Grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za mlade grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o odobrenju i finansiranju programa sportske organizacije na teritoriji grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" o pojedinačnim cenama mašinskih radova na izradi predizolovanih cevovoda koje JKP "Gradska toplana" izvodi po zahtevima korisnika, kao i trećih lica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i Kriterijume za izbor korisnika sredstava-program "Javni radovi" sa Uputstvom
 • Odluka o izdvajanju sredstava za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca sa Kriterijumima
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi - Javni park "Bagdala"
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex