Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 5 od 16.04.2018.)


  • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2018. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE, ZIMSKOG ODRŽAVANJA, OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA I NA CENE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD-KRUŠEVAC" KRUŠEVAC, BROJ 31/2 OD 23.02.2018. GODINE, KOJOM SU UTVRĐENE CENE USLUGA ODRŽAVANJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU GODIŠNJIH PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2018. GODINI
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA
  • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex