Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 3/2021 od 18.03.2021.)


  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Kruševac" Kruševac
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Gradska toplana" Kruševac
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Poslovnog centra" Kruševac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex