Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 23/2023 od 29.12.2023.)


 • Odluka o ukidanju vanredne situacije za teritoriju Grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke u Kruševcu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kruševcu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove u kulturi "Kulturni centar Kruševac" za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kruševačkog pozorišta u Kruševcu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada PU "Nata Veljković" Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad u Kruševcu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Crvenog krsta Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Apotekarske ustanove Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja preduzeća Biznis inkubator d.o.o. Kruševac sa finansijskim planom za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije grada Kruševca sa finansijskim planom za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne veterinarske ustanove veterinarske stanice Kruševac sa finansijskim planom za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 5480 od 18.12.2023. godine
 • Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Predlog Rešenja o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2023. godinu
 • Predlog Odluke o iznosu poklon čestitke za novorođenčad rođenu 1. januara 2024. godine
 • Rešenje o izmeni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac - ulica Branka Miljkovića

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex