Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 20/2021 od 03.12.2021.)


  • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice "Jasika"
  • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Kruševca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex