Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 2/2022 od 19.01.2022.)


  • Odluka o određivanju sadržine, izgleda i broja glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije
  • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove saveta mesne zajednice "Krvavica"
  • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove saveta mesne zajednice "Gornji Stepoš"
  • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove saveta mesne zajednice "Trmčare"
  • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove saveta mesne zajednice "Gaglovo"
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice o realizaciji odobrenog projekta i utrošku odobrenih sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama u 2021. godini
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (strelasti putokaz)
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Volterova)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex