Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 2 od 31.01.2018.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBLASTI POPULACIONE POLITIKE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 2/2018)
  • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGE "LIČNI PRATILAC DETETA" ("Sl. list grada Kruševca", br. 2/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 - prečišćen tekst, 2/2013, 8/2013, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 1/2015, 6/2016, 5/2017 i 2/2018)
  • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014, 1/2015, 4/2015, 8/2015, 1/2016, 6/2016, 7/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 1/2017, 2/2017, 5/2017, 7/2017, 9/2017, 12/2017 i 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex