Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 19/2021 od 30.11.2021.)


 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Bagdala"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Bela Voda"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Belasica"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Bivolje"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Bovan"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Velika Lomnica"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Veliki Kupci"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Veliki Šiljegovac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Veselin Nikolić"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Vitanovac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Gari"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Globoder"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Dvorane"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Dedina"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Despot Stefan Lazarević"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Donja Pakašnica"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Donji Stepoš"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Đunis"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Žabare"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Zdravinje"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Kaonik"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Kapidžija"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Konjuh"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Kukljin"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Lazarevac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Lazarica"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Majdevo"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Makrešane"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Mala Reka"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Malo Golovode"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Mačkovac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Meševo"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Modrica"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Mudrakovac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Padež"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Parunovac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Pepeljevac"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Prve mesne zajednice
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Rasadnik"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Ribare"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Sušica"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Tekije"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Ćelije"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Ujedinjene nacije"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Car Lazar"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Centar"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Čitluk"
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Šanac"
 • Odluka o ponavljanju glasanja (Mesna zajednica "Kobilje")
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice "Kobilje"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex