Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 18/2021 od 27.11.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o razrešenju i izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora
 • Odluka o obrazovanju Komisije za planove grada Kruševca
 • Odluka o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište
 • Odluka o usvajanju izmene i dopune teksta Ugovora o Javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem zaključen pod br. 404-228/20 od 08.04.2020. god.
 • Odluka o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu u delu kp. br. 691/2 KO Kruševac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u delu urbanističke podceline 2.4.2.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kruševačkog pozorišta u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta roditelja grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Dragomir Marković" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vasa Pelagić" Padež
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-septembar 2021. godine
 • Zaključak o davanju mišljenja na promene granica katastarskih opština Čitluk i Lazarica
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu u delu kp.br.691/2 KO Kruševac na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u delu urbanističke podceline 2.4.2. na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex