Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 17/2023 od 31.10.2023.)


 • Poslovnik o radu Privremenog organa Grada Kruševca.
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja funkcije predsednika Skupštine Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja funkcije sekretara Skupštine grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja funkcije zamenika sekretara Skupštine grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja dužnosti članova radnih tela Skupštine grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja dužnosti gradonačelnika Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja dužnosti zamenika gradonačelnika Grada Kruševca.  
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka vršenja dužnosti članovima Gradskog veća grada Kruševca.
 • Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa Grada Kruševca.
 • Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Privremenog organa Grada Kruševca.
 • Odluka o radnopravnom statusu i koeficijentu za obračun i isplatu plate i naknada predsednika, sekretara, zamenika sekretara i članova Privremenog organa Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije Ivanu Parezanoviću, pomoćniku gradonačelnika Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije Jeleni Todorović, pomoćniku gradonačelnika Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije Marku Kneževiću, pomoćniku gradonačelnika Grada Kruševca.
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije Vladimiru Petroviću, pomoćniku gradonačelnika Grada Kruševca.
 • Odluka o poveravanju poslova Predsedniku Privremenog organa Grada Kruševca.
 • Odluka o obrazovanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex