Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 17/2021 od 23.11.2021.)


  • Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača na izborima za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca raspisanih za 28. novembar 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex