Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 16/2021 od 19.11.2021.)


  • Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača na izborima za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca, raspisanih za 28. novembar 2021. godine
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za izradu programa za korišćenje sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca
  • Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju parkirališta na kojima se plaća naknada za parkiranje motornih vozila na području grada Kruševca
  • Rešenje o usvajanju Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u zimskom periodu za period od 15.11.2021. god. do 15.03.2022. godine
  • Rešenje o usvajanju Plana zimske službe za zimsko održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Kruševca za period od 01.11.2021. godine do 01.04.2022. godine
  • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2021. godinu
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja (Ul. Branka Radičevića i Metohijska)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex