Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 15/2022 od 09.07.2022.)


 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. god.
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja grada Kruševca za period 2023-2030. godine
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije grada Kruševca u stalnom sastavu
 • Plan detaljne regulacije "Bagdala 4" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Železnička 1" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci tehničke greške u Planu generalne regulacije "Centar" u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Školskog odbora OŠ "Dositej Obradović" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju Školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola grada Kruševca za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja u toku školske 2021/2022. godine
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Odluka o prestanku mandata zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Izvršnog odbora "Jugoprevoz Kruševac" A.D. o promeni cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
 • Odluka o izdvajanju sredstava za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca, sa Kriterijumima
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 5718 od 22.06.2022. godine kojom se vrši izmena i dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanja javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
 • Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex