Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 15/2021 od 16.11.2021.)


 • Odluka o obustavi postupka izbora za članove saveta mesnih zajednica
 • Odluka o određivanju sadržine, izgleda i broja glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije
 • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije
 • Odluka o obustavi postupka izbora za članove saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Bagdala"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Bela Voda"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Belasica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Bivolje"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Bovan"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Velika Lomnica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Veliki Kupci"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Veliki Šiljegovac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Veselin Nikolić"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Vitanovac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Gaglovo"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Gari"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Globoder"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Gornji Stepoš"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Dvorane"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Dedina"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Despot Stefan Lazarević"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Donja Pakašnica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Donji Stepoš"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Đunis"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Žabare"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Zdravinje"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Jasika"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Kaonik"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice " Kapidžija"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice " Kobilje"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Konjuh"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Krvavica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Kukljin"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Lazarevac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Lazarica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Majdevo"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Makrešane"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Mala Reka"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Malo Golovode"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Mačkovac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Meševo"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Modrica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Mudrakovac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Padež"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Parunovac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Pepeljevac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Rasadnik"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Ribare"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Sušica"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Tekije"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Trmčare"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Ćelije"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Ujedinjene nacije"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Car Lazar"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Centar"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Čitluk"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice "Šanac"
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta Prve mesne zajednice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju lica zaduženog za koordinaciju odgovornih subjekata u sprovođenju aktivnosti iz Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koja mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za rodno budžetiranje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex