Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 15 od 26.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 15/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA DRUGOG ZEMLJIŠTA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 15/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex