Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 14/2021 od 06.11.2021.)


  • Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za članove saveta mesnih zajednica, raspisanim za 28. novembar 2021. godine
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Lokalnog saveta za zapošljavanje
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2021. godinu
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex