Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 13/2023 od 31.08.2023.)


  • Dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca za 2023. godinu
  • Rešenje o izmeni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac
  • Pojedinačni kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Kruševca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex