Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 13/2021 od 20.10.2021.)


  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima za korišćenje sredstava za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca
  • Rešenje o finansiranju i sufinasiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2021. godini
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za planove grada Kruševca
  • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta "Projekat obavljanja javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca"
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca
  • Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kruševca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex