Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 13 od 08.09.2020.)


  • Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Kruševca
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Gradskoj upravi grada Kruševca
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za društvene delatnosti u Gradskoj upravi grada Kruševca
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, Br. 7052 od 24.08.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanja javnih zelenih površina
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, br. 705 od 24.08.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje svetlosne signalizacije-semafora
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Nikole Tesle - parkiranje)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex