Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 12/2023 od 16.08.2023.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu sa Oglasom (Drugi krug)
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu Kriterijuma za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, sa Dopunom Kriterijuma
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (po jedno parking mesto za vozila obeležena odgovarajućom nalepnicom za invalide za osobe sa invaliditetom u ulicama: Varšavska, Gavrila Principa i Ivankovačka)
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (postavljanje ležećih   policajaca u ul. Bivoljska - u zoni škole Branko Radičević, dva od ul. Balkanske do ul. Omladinske, u ul. Lominoj i dva od Ul. Ostrva Vida do ul. Branka Miljkovića)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex