Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 12 od 19.08.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izboru članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja
 • Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izboru gradonačelnika grada Kruševca
 • Odluka o izboru zamenika gradonačelnika grada Kruševca
 • Odluka o izboru članova Gradskog veća grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za ekonomski razvoj, investicije i finansije
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za omladinu i sport
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena vode i kanalizacije br. 87/3 od 13.07.2020. godine
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac broj 87/4 od 13.07.2020. godine kojom se vrši objedinjavanje i dopuna Cenovnika usluga JKP "Vodovod Kruševac"
 • Zaključak o usvajanju Nacrta teksta Javnog poziva za davanje koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na lokaciji Trg kosovskih junaka u gradu Kruševcu na kp. br. 810, 817, 818, 819 i 2312/1 KO Kruševac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex