Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 11/2023 od 07.08.2023.)


  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"
  • Rešenje o davanju saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove Geronotološki centar Kruševac delu Služba dnevne usluge u zajednici "Pomoć u kući"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 55/26 od 27.06.2023. godine o izmeni Odluke Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 13/8 od 24.04.2017. godine kojom se za kategoriju korisnika: škole, ustanove koje se finansiraju delimično ili potpuno iz budžeta grada, Gradska uprava, FK Napredak i javne česme utvrđuje cena vode
  • Rešenja o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi - nekategorisanog puta - i to na parcelama 5013/8 i 5013/9 KO Kruševca jer je prestala potreba korišćenja lokalnog puta
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Kralja Aleksandra Ujedinitelja - pešački prelazi)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex