Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 11/2022 od 16.04.2022.)


 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi za 2022. godinu
 • Odluka o izdavanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022. godini
 • Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca u 2022. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca za 2022. godini
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata u kulturi za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu interresorne Komisije grada Kruševca za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za 2021. godinu
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatičkih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP1/22
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske efikasnosti sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata od javnog interesa u oblasti negovanje kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševac u 2022. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 3113 od 28.03.2022. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga, održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
 • Rešenje o utvrđivanju cena u okviru takse i tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju Gradske komisije za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Jug Bogdanova)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Stevana Sremca)
 • Zaključak o ispravci tehničke greške u Pravilniku broj IV 580-316/2021 od 05.03.2021. godine o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koja mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima
 • Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje Rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta broj: 119-01-00129/2021-09 od 20. aprila 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex