Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 11 od 04.08.2020.)


  • Rešenje o uređenju radnog vremena trgovinskih i ugostiteljskih objekata i u objektima u kojima se obavljaju zabavne aktivnosti (zabavni saloni, internet igraonice i kladionice) za vreme trajanja vanredne situacije
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac
  • Rešenje o izboru programa i projekata u oblasti zdravstvene zaštite koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2020. godini
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Omladinska)
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Volterova)
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Gavrila Principa)
  • Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" Kruševac (Prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex