Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 11 od 05.07.2019.)


  • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
  • Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Kruševca za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zdravstvene zaštite
  • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 2893 od 3.06.2019. godine, kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanja javnih zelenih površina
  • Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju parkirališta na kojima se plaća naknada za parkiranje motornih vozila
  • Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave
  • Rešenje o određivanju savetnika za zaštitu prava pacijenata grada Kruševca
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Žalbene komisije grada Kruševca za 2018. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Balkanska)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex