Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 11 od 01.09.2018.)


 • ODLUKA O IZRADI IZMENE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA KRUŠEVAC 2025 U DELU URBANISTIČKIH CELINA 5.10 I 10.2 ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012, 7/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA PALIM PRIPADNICIMA VOJSKE, POLICIJE I REZERVNOG SASTAVA OD 1991-1999. GODINE "SPASAVANJE RANJENIKA" ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2018 i 11/2018)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 3/2014, 8/2018 i 11/2018)
 • ODLUKA O TEHNIČKOM SEKRETARU ODBORNIČKE GRUPE ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2018 i 11/2018)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2017 i 11/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD KRUŠEVAC" KRUŠEVAC, BROJ 40/11 OD 21.06.2018. GODINE, KOJOM SE VRŠI OBJEDINJAVANJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA OVOG PREDUZEĆA BR. 7/7 OD 22.12.2016. GODINE I BR. 37/1 OD 04.05.2018.GODINE I FORMIRA SE PREČIŠĆEN TEKST CENOVNIKA USLUGA JKP "VODOVOD - KRUŠEVAC" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR" KRUŠEVAC BROJ 2650 OD 30.07.2018. GODINE, KOJOM SE VRŠI OBJEDINJAVANJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA OVOG PREDUZEĆA BR. 3956 OD 05.10.2012. GODINE I BR. 2454 OD 11.07.2018. GODINE I FORMIRA SE PREČIŠĆEN TEKST CENOVNIKA USLUGA JP "POSLOVNI CENTAR" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • REŠENJE O ODOBRENJU I FINANSIRANJU PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA NOVIH, IZMENI NAZIVA POSTOJEĆIH I UTVRĐIVANJU PREČIŠĆENOG SPISKA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU GENERALNOG PLANA KRUŠEVCA ("Sl. list opštine Kruševac", br. 4/2004 i "Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2018)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014, 1/2015, 4/2015, 8/2015, 1/2016, 6/2016, 7/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 1/2017, 2/2017, 5/2017, 7/2017, 9/2017, 12/2017, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 7/2018 i 11/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex