Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 11 od 26.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA I SLUŽBE MESNIH ZAJEDNICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 7/2010, 6/2011, 8/2012, 10/2012, 1/2013, 11/2013, 7/2014, 4/2015, 5/2015, 9/2015, 12/2016, 15/2016 i 11/2017)
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015, 7/2015, 1/2016 i 11/2017)
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRUŠEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015, 3/2017 i 11/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex