Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 10/2022 od 19.03.2022.)


 • Odluka o izboru članova Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o podizanju spomen ploče poginulim i nestalim borcima sela Rosica u ratovima od 1912-1918 i II svetskom ratu
 • Odluka kojom se uvećava osnovni novčani kapital JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Odluka kojom se prihvata preporuka Vlade Republike Srbije i daje saglasnost da se potraživanja prema PPT-NAMENSKA a.d. Trstenik konvertuju u akcije
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
 • Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada Kruševca za 2022. godinu
 • Plan detaljne regulacije "Industrijske zone E" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Industrijska zona I" - deo istočne obilaznice od petlje "Kruševac-istok" do Bivoljske ulice
 • Plan detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka - Deonica 2 (od mosta u Vidovdanskoj ulici do mosta na putu za Jastrebac)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Groblje u Kukljinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Groblje u Globoderu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Železnička 1" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Trg fontana" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra u Kruševcu
 • Rešenje o imenovanju direktora Kruševačkog pozorišta u Kruševcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Kruševac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve tehničke škole u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I, II, III i IV kvartal 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodnog muzeja u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kruševačkog pozorišta u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kulturnog centra u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju PU "Nata Veljković" Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za osobe sa invaliditetom u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove veterinarske stanice "Kruševac" za 2021. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Godišnji izveštaj o poslovanju Turističke organizacije grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem "Biznis inkubatora" d.o.o. Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Crvenog krsta u Kruševcu za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Kruševca za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za period januar-jun 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izbor projekata u kulturi
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Groblje u Kukljinu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Groblje u Globoderu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Železnička 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex