Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 1 od 12.01.2018.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA STIPENDIRANJE I NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE, ZIMSKOG ODRŽAVANJA, OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA I NA CENE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2013, 9/2017 i 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex