Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 31 od 14.11.2019.)


 • Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva u oblasti sporta za realizaciju posebnih programa sportskih udruženja, klubova i organizacija u 2019. godini bez javnog poziva
 • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti fudbalskog sporta Fudbalskom savezu grada Kraljeva za razvoj fudbala u gradu i okolnim mestima
 • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti moto sporta AMCK GTC racing - KV za održavanje Državnog šampionata i Balkanskog kupa na stazi MH park Trešnjari u Žiči
 • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti košarkaškog sporta Ženskom košarkaškom klubu "Kraljevo" u svrhu nastavka takmičenja u Međunarodnoj WABA ligi
 • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti odbojkaškog sporta OK "Tehničar" iz Kraljeva za održavanje turnira
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva Branku Belopavloviću
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o postavljanju kioska na javnim površinama grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 • Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Konačni nacrt javnog ugovora o davanju koncesije javne usluge gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti Elektromontaži DOO Kraljevo za upotrebu osnovnog grba grada Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora u Medicinskoj školi u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Elektrosaobraćajnoj tehničkoj školi "Nikola Tesla" u Kraljevu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Odluke o budžetu grada Kra ljeva za 2019. godinu za period 1.01.2019-30.09.2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravstvo grada Kraljeva za 2018. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex