Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21 od 20.09.2017.)


 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O ČIŠĆENJU SNEGA I LEDA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU KIOSKA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O USLOVIMA I MERILIMA ZA UKLANJANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA PERIOD 2017- 2025. GODINE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2016. GODINU
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOVČANOG IZNOSA OKTOBARSKE NAGRADE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOVČANOG IZNOSA SPECIJALNE NAGRADE ZA PODSTICAJ HUMANOSTI "MILOMIR GLAVČIĆ" ZA 2017. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex