Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 18/2022 od 10.06.2022.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1597/2022 od 8. juna 2022. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1598/2022 od 8. juna 2022. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1608/2022 od 9. juna 2022. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1612/2022 od 9. juna 2022. godine
  • Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za pokrivanje dela mesečnih obaveza za maj i jun 2022. godine po Odluci o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex