Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 12 od 08.04.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa I javnog ugovora o davanju koncesije javne usluge gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva broj 3507/19 od 19.11.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex