Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 8 od 31.03.2020.)


  • Odluka o dopuni Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice;
  • Program o drugoj dopuni Programa korišćenja i raspoređivanja subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima u 2020. godini;
  • Zaključak o dopuni Zaključka o obrazovanju Kriznog štaba za praćenje i suzbijanje širenja virusa COVID-19 broj 112-771/20-V od 16.03.2020. godine
  • Zaključak o odobravanju sredstava za uplatu članarine Stalnoj konferenciji gradova i opština za prvi kvartal 2020. godine;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP Niskogradnja Kragujevac za 2020. godinu - broj 3;
  • Rešenje o cenovniku radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata u 2020. godini;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Posebnog programa korišćenja i raspoređivanja subvencija za 2020. godinu Privrednog društva Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o. Cerovac, Kragujevac;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Posebnog programa za korišćenje raspoređivanje subvencija za 2020. godinu Društvu sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam, Kragujevac.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex