Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 9/2023 od 08.05.2023.)


 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA SA TERITORIJE GRADA KIKINDA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE)
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUBVENCIONISANJU NAKNADE OBRADE KREDITA I KAMATE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SPROVOĐENJU MERA PODRŠKE USPOSTAVLJANJA I JAČANJA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U REFUNDACIJI TROŠKOVA OSIGURANJA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUBVENCIONISANJU OČUVANJA ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUBVENCIONISANJU INVESTICIJE U IZGRADNJU I/ILI OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U PODRŠCI MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA KOJE SE ODNOSE NA NABAVKU OPREME ZA UZORKOVANJE, PRIJEM, PRERADU, PUNJENJE I PAKOVANJE PROIZVODA OD MLEKA; NABAVKU OPREME I UREĐAJA ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA, KAO I NJIHOVIH PROIZVODA; NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA, RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I OPREME ZA DEGUSTACIONE SALE; NABAVKA OPREME I UREĐAJA ZA HLADNO CEĐENJE ULJANIH KULTURA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U REFUNDACIJI TROŠKOVA NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU TROŠKOVA USLUGE SELEKCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA)
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERE PRVO POŠUMLJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ODRŽAVANJE DO DVANAEST GODINA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex