Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 9/2022 od 13.05.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • IZVEŠTAJ O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "BANATSKA TOPOLA" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "BANATSKO VELIKO SELO" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "BAŠAID" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "IĐOŠ" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "MOKRIN" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "NAKOVO" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "NOVI KOZARCI" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "RUSKO SELO" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE "SAJAN" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTEM UREĐENJU NASELJENIH MESTA I KOMUNALNOM REDU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PIJACAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 31 U KIKINDI
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 3917 K.O. MOKRIN IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 165 K.O. BANATSKO VELIKO SELA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 21792 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex