Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 8/2024 od 19.04.2024.)


  • PRAVILNIK O UREĐENJU ATARSKIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • ISPRAVKA U REŠENJU O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U CILJU OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE DELATNOSTI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I OSTALIH SRODNIH USLUGA (SUZBIJANJE KOMARACA, KRPELJA, GLODARA I AMBROZIJE) NA JAVNIM POVRŠINAMA GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex