Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 8 od 02.04.2019.)


  • ODLUKA O USVAJANJU DEKLARACIJE PRIJATELJSTVA IZMEĐU GRADA NARVIKA I GRADA KIKINDE
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU PARKA PRIJATELJSTVA "NARVIK"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex