Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 8 od 19.04.2018.)


  • PIJAČNI RED ("Sl. list grada Kikinde", br. 8/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 8/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex