Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 7/2024 od 09.04.2024.)


  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PRAVILNIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE O IZMENI PRAVILNIKA O DODELI KNJIŽEVNE NAGRADE "DUŠAN VASILJEV"
  • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex