Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 7/2021 od 09.04.2021.)


  • PRAVILNICI ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA PROJEKAT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA ZAMENU SVETILJKI JAVNE RASVETE ŠTEDLJIVIM "LED" SVETILJKAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex