Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 7 od 01.04.2019.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETKSE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex