Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 8/2024 od 19.04.2024.)


  • PRILOG UZ ODLUKU O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 24 I DEO BLOKA 46 (MIKRONASELJE) U KIKINDI ("SL. LIST GRADA KIKINDE", BR. 5/24)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex