Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 6/2022 od 20.04.2022.)


 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (veštačko osemenjavanje)
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUBVENCIONISANJU KRATKOROČNIH KREDITA ZA REGISTROVANA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
 • PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE MERA PODRŠKE USPOSTAVLJANJA I JAČANJA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
 • PRAVILNIK ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA
 • PRAVILNIK ZA SUBVENCIONISANJE OČUVANJA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA
 • PRAVILNIK ZA SUBVENCIONISANJE INVESTICIJE U IZGRADNJU I/ILI OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA
 • PRAVILNIK ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA
 • PRAVILNIK ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA KOJE SE ODNOSE NA NABAVKU OPREME ZA UZORKOVANJE, PRIJEM, PRERADU, PUNJENJE I PAKOVANJE PROIZVODA OD MLEKA; NABAVKU OPREME I UREĐAJA ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA, KAO I NJIHOVIH PROIZVODA; NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA, RAKIJA I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I OPREME ZA DEGUSTACIONE SALE
 • PRAVILNIK ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA
 • PRAVILNIK O UČEŠĆU GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU TROŠKOVA USLUGE SELEKCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA ISTORIJSKI ARHIV KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA KULTURNI CENTAR KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA NARODNA BIBLIOTEKA KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA NARODNI MUZEJ KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA NARODNO POZORIŠTE KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA PU "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA SC JEZERO KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA "TERRA" KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA ZA PERIOD 2022-2025. GODINA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA TURISTIČKA ORGANIZACIJA KIKINDA
 • Ispravka tehničke greške u Izmeni i dopuni plana generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda, Odluka br. III-04-06-27/2019 od 01.07.2019. god., objavljenog u "Sl. listu grada Kikinde", br. 18/2019
 • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U GRAFIČKOM PRILOGU PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE OBJAVLJENOG U "SLUŽBENOM LISTU GRADA KIKINDE", BROJ 12/2016

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex