Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 6/2021 od 30.03.2021.)


 • DEKLARACIJA O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U GRADU KIKINDI
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN BISTE KRALJU PETRU I KARAĐORĐEVIĆU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU KIOSKA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O UNOSU TERETNIH VOZILA ZA ODNOŠENJE KOMUNALNOG I TEČNOG OTPADA U KAPITAL DRUŠTVA FCC KIKINDA DOO KIKINDA
 • ODLUKA O ZAŠTITI POLJOPRIVREDNIH IMANJA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA BROJ 8983/2 I 8989/3 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU DELA ZEMLJIŠTA I DELA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9476/1 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 20707/2 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 219 K.O. BAŠAID
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKIH PARCELA U K.O. KIKINDA BROJ 21633/2, 21633/3 I 21634/2
 • REŠENJE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE GRADU KIKINDI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex