Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 6 od 08.06.2020.)


  • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KIKINDE, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADU KIKINDI
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU GRADA KIKINDE, RASPISANIH ZA 21. JUN 2020. GODINE
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE
  • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex