Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 6 od 14.03.2019.)


GRADSKO VEĆE

  • Pravilnik o radu saveta za bezednost saobraćaja grada Kikinde
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Katalog urbanog mobilijara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex