Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 5/2022 od 14.03.2022.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA SA TERITORIJE GRADA KIKINDA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA
  • ISPRAVKA REŠENJA O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U DELOVIMA BLOKOVA 57 I 58 U KIKINDI (ŽELEZNIČKI NOVI RED) BR. III-04-06-6/2022 OD 21.02.2022. GODINE, OBJAVLJENOG U "SL. LISTU GRADA KIKINDE", BR. 4/2022

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex