Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 5 od 19.03.2018.)


  • ODLUKA O MESNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. list opštine Kikinda", br. 3/2005 - prečišćen tekst i 2/2006 i "Sl. list grada Kikinde", br. 17/2016, 17/2017, 25/2017 i 5/2018)
  • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU KIOSKA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014 i 14/2015 i 5/2018)
  • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU ("Sl. list grada Kikinde", br. 12/2016 i 5/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI OBEZBEĐENJA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE VISINE IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE VISINE IZNOSA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)
  • OSNIVAČKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2016, 17/2017 i 5/2018)
  • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex